Kính gửi:        - Các Tổ chức, Doanh nghiệp, Quý Nhà tài trợ

                      - Quý bác sĩ & Hội viên

Vì lý do đại dịch Covid-19 tái lây lan trở lại rất phức tạp và diễn biến nhanh trong thời gian này. Mặc dù công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã được Ban tổ chức hoàn tất đến 90%. Song, nhằm chung tay cùng các cơ quan chức năng tham gia công tác phòng chống lây lan đại dịch. Đồng thời thực hiện Chỉ thị của UBND TP.HCM, chúng tôi xin trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) và Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế Thường Niên Lần Thứ 21 của Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM như sau:

- Thời gian dự kiến hội nghị: vào ngày 12 & 13 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm Hội nghị: Báo cáo khoa học tại Khách sạn Equatorial Saigon, Quận 5 & Mổ thị phạm tại Bệnh viện Trưng Vương, Quận 10, TP.HCM.

Trong thời gian này, Ban Tổ chức vẫn tiếp tục nhận đăng ký tham dự Hội nghị và đề tài báo cáo khoa học cũng như tài trợ từ các đơn vị.

-   Thời hạn đăng ký và thể lệ gửi bài báo cáo:

  1. Thời hạn đăng ký đề tài đến hết ngày 31/10/2020.
  2. Thể lệ đăng ký bài báo cáo: gửi bài qua email dưới các hình thức file word tóm tắt đề tài (abstract), hoặc file trình chiếu powerpoint.
  3. Yêu cầu CV khoa học của Báo cáo viên cần ghi rõ bằng song ngữ Anh – Việt gồm: họ và tên, học hàm - học vị, nơi công tác, chức danh, tên đề tài đã từng báo cáo, các đồng tác giả (nếu có), quá trình học tập, quá trình công tác, thành viên các tổ chức…
  4. Thời hạn gửi toàn văn bài báo cáo (full text) trước ngày 15/11/2020, về địa chỉ email: hoithammy@gmail.com

Dù sự thay đổi đột ngột này đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho Ban tổ chức. Song, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng bảo lưu đầy đủ tất cả các quyền lợi của quý bác sĩ và quý nhà tài trợ. Rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để nhằm giảm bớt phần nào gánh nặng với Ban tổ chức bởi tình hình thiên tai ngoài mong muốn.

Hiện tại chúng tôi vẫn đang tập trung toàn lực chung tay cùng đồng bào chống dịch. Mọi công tác khác tạm thời gián đoạn. Cần liên lạc, xin vui lòng gửi thư về email: hoithammy@gmail.com

Một lần nữa, Ban tổ chức hội nghị rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý hội viên, quý bác sĩ, quý đồng nghiệp và quý nhà tài trợ và thông cảm vì sự thay đổi bất khả kháng này.

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 04 tháng 8 năm 2020

BAN TỔ CHỨC

PGS TS BS Lê Hành - Chủ tịch Hội Nghị.
TS BS Nguyễn Thanh Vân - Trưởng Ban tổ chức Đại Hội.