THÔNG TIN TK ĐÓNG PHÍ:

Tên TK: PHAN MINH NHỰT - Số TK: 0331 0004 99619 - Tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) CN Sài Gòn.

* Ghi rõ Họ và Tên người tham dự vào Nội dung nộp tiền.


Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: