Venue

Equatorial Hotel

Địa chỉ:242 Tran Binh Trong Street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Trung Vuong Hospital

Địa chỉ: 266 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam