Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: