Thành phần tham dự
Đóng trước 30/3/2019 Đóng sau 30/3/2019
Đóng Tại Hội nghị
Bác sĩ 4.500.000VND 5.000.000VND 5.300.000VND
 Học viên ISAPS, VSAPS, HSPAS 3.500.000VND 4.000.000VND 4.300.000VND
Thành phần khác 5.500.000VND 6.000.000VND 6.300.000VND
Tour Du lịch Mekong 1.200.000VND 1.500.000VND 1.700.000VND

 (Phí Hội nghị đã bao gồm tiệc Gala Dinner (19h tối 27/4/2019) và các bữa ăn trưa tại Hội nghị)

THÔNG TIN TK ĐÓNG PHÍ:

Tên TK: PHAN MINH NHỰT - Số TK: 007 100 088 5325 - Tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) PGD Bến Nghé.

* Ghi rõ Họ và Tên người tham dự vào Nội dung nộp tiền.

Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: