Thành phần tham dự
Trước 30/10/2019
Đóng Đóng sau 30/10/2019
Hội viên ISAPS, VSAPS, HSPAS/Học viên 2.500.000VND 3.000.000VND
Bác sĩ ngoài Hội 3.000.000VND 3.500.000VND
Gala Dinner 800.000VND 1.000.000VND

 (Phí Hội nghị đã bao gồm các bữa ăn trưa tại Hội nghị)

THÔNG TIN TK ĐÓNG PHÍ:

Tên TK: PHAN MINH NHỰT - Số TK: 007 100 088 5325 - Tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) PGD Bến Nghé.

* Ghi rõ Họ và Tên người tham dự vào Nội dung nộp tiền.

Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: