Thành phần tham dự
 Đóng trước 31/1/2019 Đóng trước 28/2/2019 Đóng sau 28/2/2019/Tại Hội nghị
Bác sĩ 4.000.000VND 4.500.000VND 5.000.000VND
 Học viên 3.000.000VND 3.500.000VND 4.000.000VND
Thành phần khác 5.000.000VND 5.500.000VND 6.000.000VND
 Gala Dinner  1.200.000VND  1.400.000VND 1.600.000VND
Tour Du lịch Mekong 1.000.000VND 1.200.000VND 1.500.000VND

 

THÔNG TIN TK ĐÓNG PHÍ:

Tên TK: PHAN MINH NHỰT - Số TK: 007 100 088 5325 - Tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) PGD Bến Nghé.

* Ghi rõ Họ và Tên người tham dự vào Nội dung nộp tiền.

Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: