Thành phần tham dự
Trước 15/10/2019
Đóng Đóng sau 15/10/2019
Hội viên HSPAS, VSAPS 3.500.000đ 4.000.000đ
Bác sĩ thẩm mỹ
4.500.000đ 5.000.000đ
Học viên (Sơ bộ), sinh viên
3.000.000đ 3.500.000đ
Gala Dinner 1.200.000đ 1.500.000đ

 (Phí Hội nghị đã bao gồm các bữa ăn trưa tại Hội nghị)

THÔNG TIN TK ĐÓNG PHÍ:

Tên TK: PHAN MINH NHỰT - Số TK: 007 100 088 5325 - Tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) PGD Bến Nghé.

* Ghi rõ Họ và Tên người tham dự vào Nội dung nộp tiền.


Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: