ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2023 - 2028)
HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN VSAPS LẦN THỨ 8

THÔNG BÁO SỐ 1

Kính gửi quý đồng nghiệp, quý nhà tài trợ,

   Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại Hội Nhiệm Kỳ 2 (2023 – 2028) và Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế Thường Niên VSAPS Lần Thứ 8 do Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam chủ trì tổ chức sẽ được diễn ra như sau:
Thứ 7 & CN, ngày 9 – 10/12/2023.
Khách sạn Equatorial HCM (242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.HCM).
– Nội dung hội nghị:
  + Phần 1: Lý thuyết: Bao gồm các bài giảng và các báo cáo nghiên cứu khoa học của các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự tiến bộ cũng như những thành tựu, kinh nghiệm mới nhất trong các lĩnh vực Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ và Thẩm Mỹ Nội Khoa.
  + Phần 2: Thuyết trình phẫu thuật bằng Video: Từ 8 – 10 đề tài trình diễn bởi các bác sĩ Nước ngoài và Việt Nam xoay quanh các phẫu thuật đặt túi ngực, thu gọn ngực, nâng mũi tái cấu trúc, căng da mặt…

– Thể lệ đăng ký bài báo cáo khoa học:
1. Đăng ký tên đề tài khoa học (tiếng Việt và tiếng Anh) trước ngày 30/9/2023.
2. Gửi tóm tắt bài báo cáo và sơ yếu lý lịch (song ngữ Việt – Anh, bằng file word, font: times new roman; size: 12), file hình của báo cáo viên tới email: vsaps.official@gmail.com, trước ngày 10/10/2023.
3. Thời lượng mỗi bài báo cáo 15 phút và tham gia thảo luận nhóm sau mỗi phiên.
4. Gửi bài báo cáo powerpoint bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh trước ngày 30/11/2023.

   Để Đại Hội Nhiệm Kỳ 2 và Hội nghị Khoa Học Quốc Tế Thường Niên VSAPS Lần Thứ 8 được diễn ra thành công tốt đẹp, rất mong Ban Chấp hành Hội, hội viên, đồng nghiệp, các bác sĩ nhiệt tình gửi đề tài tham gia báo cáo khoa học và đăng ký tham dự hội nghị này. Đồng thời BTC cũng rất mong nhận được sự tài trợ tích cực của các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

  Vui lòng tham khảo chi tiết tại website: www.vsaps.org hoặc liên hệ Email: vsaps.official@gmail.com hoặc liên lạc qua hotline Ban tổ chức: 0937.396.962 hoặc 0909.344.202.

Trân trọng cảm ơn và chào thân ái!

PGS TS BS LÊ HÀNH
CHỦ TỊCH VSAPS
CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ VSAPS LẦN THỨ 8

Dear colleagues, sponsors,

   On behalf of the Organization, I would like to announce the 2nd Five-Year-Term Congress and the 8th VSAPS Annual International Scientific Congress, held by the Vietnamese Society of Aesthetic Plastic Surgery, which will take place as below:
– Time: on Sat & Sun, December 9th – 10th, 2023.
– Venue: Equatorial HCM Hotel (242 Tran Binh Trong Street, District 5, Ho Chi Minh City, VN).
– Content of the congress:
  + Part 1: Lectures: includes lectures and scientific research reports by local and foreign aesthetic plastic experts to provide an overview of the developments as well as the latest achievements and experiences in the fields of Aesthetic Plastic Surgery and Cosmetic Medicine.
  + Part 2: Video clip presentation: From 8 – 10 topics by International and Vietnamese plastic surgeons on breast augmentation, breast reshaping, rhinoplasty, facelift, liposuction, body reshaping …

– Deadline for topic submission:
1. Register the topic titles (in Vietnamese and English), by September 30th, 2023.
2.Send the abstract and speaker’s CV (Vietnamese and English, in word, font: times new roman, size: 12), speaker’s photo via email vsaps.official@gmail.com, by October 10th, 2023.
3. Each topic will have 15 minutes to present and join the panel discussion after each session.
4. Send the file powerpoint of the lecture in Vietnamese or English before November 30th, 2023.

   For the 2nd Five-Year-Term Congress and the 8th VSAPS Annual International Scientific Congress being a great success, we hope the members, colleagues, and aesthetic plastic surgeons will enthusiastically submit the topics and sign up for this congress. The Organizing Committee is also looking forward to receiving sponsorship from the companies.

  Please find more information at the website: www.vsaps.org or contact at email: vsaps.official@gmail.com or call the hotline of the secretariat at 0937.396.962 or 0909.344.202.

Thank you very much and sincerely yours!

Prof. LE HANH, MD, PhD
PRESIDENT OF VSAPS
CPRESIDENT OF THE 8th VSAPS CONGRESS

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2023 - 2028)
HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN VSAPS LẦN THỨ 8

PGS TS BS
LÊ HÀNH

Chủ Tịch Hội Nghị

Chủ tịch Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (VSAPS)

TS BS
NGUYỄN THANH VÂN

Phó Chủ Tịch Tổ Chức

Phó Chủ tịch Nội vụ Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

GS TS BS
NGUYỄN TÀI SƠN

Phó Chủ Tịch Khoa Học

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

PGS TS BS
PHẠM HIẾU LIÊM

Trưởng Ban Pháp Chế - Kiểm Tra

PGS TS BS
NGUYỄN HỒNG HÀ

Trưởng Ban Đào Tạo

TS BS
LÊ TÔN DŨNG

Trưởng Ban Thẩm Mỹ Nội Khoa

TS BS
NGUYỄN THANH BÌNH

Trưởng Ban Tài Chánh

TS BS
VÕ TIẾN HUY

Trưởng Ban Kế Hoạch- Truyền Thông

ThS BS
PHAN MINH HOÀNG

Trưởng Ban Đối Ngoại

TS BS
TRẦN VĂN DƯƠNG

Phó Ban Khoa Học

ThS BS
PHAN MINH NHỰT

Thư Ký Ban Tổ Chức

Hotel Equatorial Ho Chi Minh City
– Địa chỉ/Address: Số 242 Đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh./242 Tran Binh Trong, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam.