Liên hệ với VSAPS:

HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM (VSAPS)

VSAPS là tổ chức – nghề nghiệp của các công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước Việt Nam.
- Địa chỉ: Số 83 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Hotline: 0937 396 963 - Email: info@vsaps.org - vsaps.official@gmail.com